Kant despre opera de artă

duminică, 27 noiembrie 2011

”Ceea ce caracterizează existența artistică este crearea a ceva care, în felul său, nu a mai existat înainte. Immanuel Kant (1724-1804) stablește trăsătura definitorie a creației artistice într-un mod cît se poate de concis, afirmînd că, pe parcursul creației sale, artistul își elaborează totodată metoda de lucru, deosebindu-se în felul acesta de meșteșugar, care execută produsele sale după o

0 comentarii: