De la Adam si Eva

miercuri, 11 ianuarie 2012

În ziua a şasea a Facerii, după ce populează pământul cu "animale vieţuitoare dupre felul lor, vite şi târâtoare şi fiare", Dumnezeu zise: "Să facem om dupre chipul nostru, dupre asemănarea noastră, care să stăpânească preste peştii mării, şi preste păsările cerului, şi preste patrupede, şi preste tot pământul. Şi Dumnezeu creă pre om dupre chipul său, dupre chipul lui Dumnezeu îl creă pre dânsul, bărbat şi femeie îi creă pre ei. Şi Dumnezeu îi bine cuvântă, şi Dumnezeu le zise: Creşteţi şi vă înmulţiţi, şi umpleţi pământul, şi-i supuneţi pre dânsul, şi domniţi preste peştii mării, şi preste păsările cerului şi preste toate animalele câte se mişcă pe pământ." (Facerea).
Cuvântul lui Dumnezeu îl iscă pe om din pulberea pământului. În nările lui este trimisă suflare de viaţă şi alcătuirea cea nouă învie. Pentru om, Dumnezeu durează grădina din Eden (v.), unde el să trăiască, dar zice că nu• este bine să fie singur şi că îi va da un ajutor "care să fie asemenea lui". Însă, înainte de aceasta, este născocit limbajul iniţial, universal valabil pentru fiinţele chemate laAdam (primul om): "Că Domnul Dumnezeu, după ce formă din pământtoate animalele câmpului şi toate păsările cerului, adusu-le-au la Adam, ca să vază, cum să le numească; şi la toată vieţuitoarea numele ce i l-a dat Adam, acesta fu numele ei. Şi Adam puse nume la toate vitele şi la păsările cerului, şi la toate fiarele câmpului;".
Apoi, Dumnezeu trimite somn adânc peste Adam şi, luând o parte din el (coastă, traduce Septuaginta, dar anatomia nu confirmă, aşa încât trebuie să acceptăm termenul parte) creează femeia, numită Eva, de către Adam, după cum hotărâse Dumnezeu primirea numelor. În viziunea biblică, Adam rămâne omul primordial, iar Eva - prima femeie. Lumea materială îşi găseşte prin aceste două făpturi, reprezentare şi sens. Povestea cuplului bărbat-femeie, aşadar, a omenirii, îşi ocupă locul în începutul imaginat de Dumnezeu.
Expresia "a fi de la Adam şi Eva" este o formă de constatare (laudativă sau peiorativă) a vechimii considerabile a unui obiect, a unei persoane, a unei colectivităţi, a unor fenomene, a unor situaţii etc.

0 comentarii: