Metamorfozele lui Proteus

duminică, 8 ianuarie 2012

Insula Faros, unde se afla vestitul far minune a lumii antice, avea ca protector pe zeul marin Proteus, divinitate mutantă, a cărui capturare era răsplătită de darul oracular făcut de Poseidon. Lupta cu Proteus părea un coşmar nesfărşit, fiindcă acesta îşi schimba înfăţişarea devenind, pe rând, foc, pământ, apă, sau animale înfricoşătoare: "Sunt Însă alţii, cărora le-a fost dat să treacă prin mai multe chipuri, ca tine de pildă, Proteu, locuitor al mărilor ce înconjoară uscatul. Căci pe tine te-am văzut aci tânăr, aci leu sau mistreţ furios, aci balaur de care oamenii n-ar fi îndrăznit să se apropie, sau cu coarne te făceai Îndată taur. Adeseori puteai să pari piatră şi adeseori arbore. Uneori, imitând faţa apelor limpezi, erai fluviu, alteori foc potrivnic apei." (Ovidius, Metamorfoze). Puterea şi calităţile sale Îi Înlesneau scăparea de numeroşii urmăritori, dornici să obţină preziceri, ca preţ al răscumpărării. Numai Menelau, ajutat de Idoteea, una din fiicele zeului, reuşeşte să-I determine a-i destăinui din misterul viitorului său. Înfruntarea este relatată de erou lui Telemac, fiul lui Ulysse: " ... Iar moşul! Nu-şi uită meşteşugul vicleni ei.! Întâi se face leu bărbos, pe urmă/ Ba un balaur, ba gligan, ba pardos,! Ba pom Înalt, ba apă curgătoare/ Noi nu-I slăbim de loc, îl ţinem zdravăn/ Şi cu-ndârjire ... " (Homer, Odiseea).
De la numele zeului a fost derivat un adjectiv (proteic, -ă), care sugerează ideea de resurse inepuizabile. Cel mai adesea, genul epic este considerat proteic pentru posibilităţile sale de exprimare.
Expresia "metamorfozele lui Proteus" este numele pentru succesive prefaceri uimitoare, a căror descifrare presupune o recompensă de mare valoare.

0 comentarii: