Obsesie și fixație

joi, 12 ianuarie 2012

Deosebesc intre obsesie și fixație. Pentru filosofii stoici, seninătatea e o obsesie. Pentru Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), cifra trei e o fixație. A fi senin e o obsesie fecundă. Însă a crede că totul se supune cifrei 3 (inclusiv istoria, inclusive divinitatea, inclusiv vîrstele omului) constituie o fixație stearpă.În Prelegeri de filosofia istoriei, Hegel afirmă fără a clipi că

0 comentarii: