Secretul lui Polichinelle

duminică, 8 ianuarie 2012

Teatrul de marionete se bucura de o mare popularitate în Franţa secolului al XV-lea. Colindând ţara în căruţe unde îngrămădeau decorul, artiştii-actori prezentau spectacole dinamice, confruntate zilnic cu gustul unor categorii diverse de privitori, din care cauză erau continuu adaptate şi îmbunătăţite, conţinând adesea episoade memora bile. Temele vizau îndeobşte defecte omeneşti, mai mult sau mai puţin condamnabile, dar nu lipseau nici aluziile politice, sociale şi morale.

Polichinelle era o păpuşă semnificând un personaj din familia internaţională a lui Tândală. Într-o scenă, el rupe din codul penal o filă, pe care se află înscris articolul conform căruia putea fi condamnat, crezând că astfel înlătură orice primejdie, fiindcă nu mai există textul care incriminează fapta.

"Secretul lui Polichinelle" este o probă de sublimă naivitate, În legătură cu păstrarea unei taine, care, de fapt, este o realitate cunoscută de toţi.

0 comentarii: