Lancia lui Callimachos

sâmbătă, 17 martie 2012

În oraşul Atena, exista un număr impresionant de locuri de cult şi de statui dedicate zeilor şi, îndeosebi, celei ce patrona vestita aşezare din Grecia, a cărei întemeiere generase o ceartă memorabilă între doi olimpieni, pornită din dorinţa fiecăruia de a-i da numele (v. Darul Atenei). Toate aceste opere de artă erau întrecute de statuia fecioarei războinice născute din capul tatălui Zeus, aşezată pe Acropole şi venerată de atenieni, atribuindu-i-se origine divină, legenda considerând-o căzută din cer.
Un fenomen miraculos legat de această lucrare minunată a rămas în memoria oamenilor: "Lampa dedicată zeiţei este lucrată de Callimachos. Ea nu are nevoie să fie umplută cu untdelemn decât o dată pe an, aşteptând aceeaşi zi a anului următor spre a fi umplută din nou, iar untdelemnul acesta este suficient pe tot acest interval de timp, măcar că lampa stă aprinsă şi ziua şi noaptea. Lampa arde cu o feştilă de in carpasian, fiind singura varietate de in care arde fără să se consume." (Pausanias, Călătorie În Grecia). Sculptorul care a realizat această operă enigmatică nu era apreciat ca un artist desăvârşit, cât drept un meşter care îi întrecea pe toţi contemporanii prin înţelepciune, el fiind şi descoperitorul procedeului de perforare a marmurei. Pentru contemporani şi urmaşi, taina modului de funcţionare a lămpii lui Callimachos a rămas durabilă înaintea demersurilor şi explicaţiilor ştiinţifice, sau a speculaţiilor, dar nu mai puţin fascinantă.
Expresia "lampa lui Callimachos" are sensul performanţei artisti ce care Întrece puterea de Înţelegere umană.

0 comentarii: